Gói VIP
10 NGÀY

50.000 VNĐ

10 ngày

 • Tải tất cả các host
 • Băng thông 1000 Mbps
 • Không giới hạn tải Fshare-4Share
 • Hỗ trợ tải nhiều máy chủ
Mua Gói VIP
30 NGÀY

100.000 VNĐ

30 ngày

 • Tải tất cả các host
 • Băng thông 1000 Mbps
 • Không giới hạn tải Fshare-4Share
 • Hỗ trợ tải nhiều máy chủ
Mua Gói VIP
90 NGÀY

280.000 VNĐ

90 ngày

 • Tải tất cả các host
 • Băng thông 1000 Mbps
 • Không giới hạn tải Fshare-4Share
 • Hỗ trợ tải nhiều máy chủ
Mua Gói VIP
1 Năm

999.999 VNĐ

1 năm

 • Tải tất cả các host
 • Băng thông 1000 Mbps
 • Không giới hạn tải Fshare-4Share
 • Hỗ trợ tải nhiều máy chủ
Mua Gói VIP